S. 5-472 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
Bart Laeremans    Yves Buysse    Jurgen Ceder    Filip Dewinter    Anke Van dermeersch   

herziening van de grondwet
tweekamerstelsel
Eerste Kamer
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-472/1 5-472/1 (PDF) Herziening van de grondwet 10/11/2010
5-472/2 5-472/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2010   Indiening Doc. 5-472/1 5-472/1 (PDF)
10/11/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-125 Hand. 5-125 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/11/2010   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez, Martine Taelman
26/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Bart Laeremans
18/4/2013   Inschrijving op agenda
18/4/2013   Bespreking
25/4/2013   Inschrijving op agenda
25/4/2013   Bespreking
23/9/2013   Inschrijving op agenda
23/9/2013   Niet behandeld
24/9/2013   Inschrijving op agenda
24/9/2013   Bespreking
24/9/2013   Vervalt
Aanneming 5-1729
28/11/2013   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 26/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 26/3/2013, 18/4/2013, 25/4/2013, 24/9/2013