S. 5-466 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Bart Laeremans    Yves Buysse    Jurgen Ceder    Filip Dewinter    Anke Van dermeersch   

herziening van de grondwet
tweekamerstelsel
Eerste Kamer
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-466/1 5-466/1 (PDF) Herziening van de grondwet 10/11/2010
5-466/2 5-466/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2010   Indiening Doc. 5-466/1 5-466/1 (PDF)
10/11/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/3/2012   Inschrijving op agenda
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/11/2010   Verzending naar commissie
12/3/2012   Inschrijving op agenda
12/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpérée
12/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Bart Laeremans,
indiener van het voorstel tot herziening
20/3/2012   Inschrijving op agenda
20/3/2012   Bespreking
20/3/2012   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het ontwerp van herziening nr. 5-1532/1
21/3/2012   Inschrijving op agenda
21/3/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (14 stemmen)
Doc. 5-466/2 5-466/2 (PDF)
22/3/2012   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 12/3/2012, 20/3/2012, 21/3/2012

Kruispuntbank van de wetgeving