S. 5-450 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen
Jacques Brotchi    Gťrard Deprez   

SELOR
ambtenaar
ministerie
personeel in diplomatieke dienst
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
aanstellingsexamen
aanwerving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-450/1 5-450/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/11/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2010   Indiening Doc. 5-450/1 5-450/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/2/2013   Verzending naar een andere commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/12/2010   Verzending naar commissie
24/1/2013   Inschrijving op agenda
24/1/2013   Niet behandeld
31/1/2013   Inschrijving op agenda
31/1/2013   Niet behandeld
21/2/2013   Inschrijving op agenda
21/2/2013   Regeling der werkzaamheden
28/2/2013   Inschrijving op agenda
28/2/2013   Regeling der werkzaamheden
28/2/2013   Herverzending naar een andere commissie
28/2/2013   Verzending naar een andere commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Opnieuw verzonden 21/2/2013, 28/2/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving