S. 5-412 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de werking van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen te hervormen
Andrť du Bus de Warnaffe   

sociale bijdrage
zelfstandig beroep
armoede
beroep in administratieve zaken

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-412/1 5-412/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/10/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/10/2010   Indiening Doc. 5-412/1 5-412/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/11/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving