S. 5-410 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel strekkende om de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen
Andrť du Bus de Warnaffe   

sociale bijdrage
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
zelfstandig beroep
ziekteverzekering
maatschappelijke positie
verzekeringsmaatschappij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-410/1 5-410/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/10/2010   Indiening Doc. 5-410/1 5-410/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/11/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving