S. 5-407 Dossierfiche K. 53-194

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden
Regering Y. Leterme II  

apotheker
verplegend personeel
beroepsorde
zachte geneeskunde
dokter
beroep in de alternatieve geneeskunde
gedelegeerde wetgeving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-194/1 Wetsontwerp 22/9/2010
K. 53-194/2 Verslag namens de commissie 25/10/2010
K. 53-194/3 Tekst verbeterd door de commissie 25/10/2010
K. 53-194/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/10/2010
5-407/1 5-407/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 29/10/2010
5-407/2 5-407/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/11/2010
5-407/3 5-407/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 10/11/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
21/9/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
21/9/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [K1] Behandeling door Kamer
22/9/2010   Indiening Doc. K. 53-194/1
25/10/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-194/2
26/10/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
28/10/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 5, p. 2-5
28/10/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o12)
Integraal verslag nr. 5, p. 29
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/10/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/10/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen
26/10/2010   Bespreking
26/10/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
29/10/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/10/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-407/1 5-407/1 (PDF)
29/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/11/2010   Inschrijving op agenda
10/11/2010   Algemene bespreking Hand. 5-6 Hand. 5-6 (PDF)
10/11/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o6) Hand. 5-6 Hand. 5-6 (PDF)
29/10/2010   Verzending naar commissie
9/11/2010   Inschrijving op agenda
9/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen
9/11/2010   Bespreking
9/11/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o1)
9/11/2010   Aanneming zonder amendering
9/11/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-407/2 5-407/2 (PDF)
10/11/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/11/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/11/2010   Bekrachtiging en afkondiging
6/12/2010   Bekendmaking (74058)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/10/2010
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/10/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/11/2010
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/11/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/11/2010 5 12/11/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 8/11/2010 20 29/11/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/11/2010 6/12/2010 , blz 74058

Kruispuntbank van de wetgeving