S. 5-370 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden
Vanessa Matz    Patrick De Groote   

sociaal-economische omstandigheden
kinderbescherming
geweld
kind
ontwikkelingshulp
rechten van het kind
lichamelijk geweld
motie van het Parlement
onderwijs
ontwikkelingsland
bilaterale hulp
huiselijk geweld
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-370/1 5-370/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/10/2010
5-370/2 5-370/2 (PDF) Amendementen 28/12/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/10/2010   Indiening Doc. 5-370/1 5-370/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/11/2010   Verzending naar commissie
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn, Rik Torfs
11/12/2012   Inleidende uiteenzetting door Vanessa Matz
11/12/2012   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 11/12/2012

Kruispuntbank van de wetgeving