S. 5-346 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van titel IV van de Grondwet, om er een nieuw artikel 168bis in te voegen, betreffende het toezicht dat door de federale Kamers en de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten wordt uitgeoefend op de naleving van het subsidiariteitsprincipe door de Europese Unie
Francis Delpérée   

herziening van de grondwet
parlementair toezicht
subsidiariteitsbeginsel
Verdrag van Lissabon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-346/1 5-346/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 14/10/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2010   Indiening Doc. 5-346/1 5-346/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/11/2010   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpérée
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Zal worden ingetrokken Doc. 5-2856/3 5-2856/3 (PDF)
23/4/2014   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Ingetrokken 23/4/2014
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 23/4/2014
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 23/4/2014

Kruispuntbank van de wetgeving