S. 5-344 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de verjaringstermijn van sommige misdrijven ten aanzien van minderjarigen betreft
Martine Taelman    Bart Tommelein   

strafprocedure
kinderbescherming
minderjarigheid
verjaring van de vordering
prostitutie
seksuele verminking
seksueel misdrijf
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-344/1 5-344/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2010   Indiening Doc. 5-344/1 5-344/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
10/11/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving