S. 5-342 Dossierfiche K. 53-24

Wetsontwerp betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de European Financial Stability Facility en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten
Regering Y. Leterme II  

euro
monetaire crisis
financieel EU-instrument
overheidssteun
monetaire steun op korte termijn
eurozone
overheidslening
financieel instrument
delegatie van bevoegdheid
deelnemend land
economische governance van de EU
door de EU verstrekte lening
Europees stabiliteitsmechanisme
Europese Centrale Bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-24/1 Wetsontwerp 20/7/2010
K. 53-24/2 Verslag namens de commissie 19/8/2010
K. 53-24/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/10/2010
5-342/1 5-342/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/10/2010
5-342/2 5-342/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/10/2010
5-342/3 5-342/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/10/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/7/2010   Indiening Doc. K. 53-24/1
20/7/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-24/2
14/10/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 4, p. 29-38
14/10/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-12/o1)
Integraal verslag nr. 4, p. 50
Doc. K. 53-24/3
14/10/2010   Aanneming zonder amendering
20/7/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/1 5-82/1 (PDF)
20/7/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/1 5-82/1 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
15/10/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/10/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-342/1 5-342/1 (PDF)
15/10/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/10/2010   Inschrijving op agenda
21/10/2010   Algemene bespreking Hand. 5-5 Hand. 5-5 (PDF)
21/10/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-4/o0) Hand. 5-5 Hand. 5-5 (PDF)
Doc. 5-342/3 5-342/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/10/2010   Verzending naar commissie
20/10/2010   Inschrijving op agenda
20/10/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Frank Boogaerts
20/10/2010   Bespreking
20/10/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o0)
20/10/2010   Aanneming zonder amendering
20/10/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-342/2 5-342/2 (PDF)
21/10/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/10/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/11/2010   Bekrachtiging en afkondiging
23/11/2010   Bekendmaking (72387-72388)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/10/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/10/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/10/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/10/2010 5 20/10/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/10/2010 20 15/11/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/11/2010 23/11/2010 , blz 72387-72388

Kruispuntbank van de wetgeving