S. 5-34 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de akkoorden en regelgeving inzake de inwisseling van rijbewijzen
Anke Van dermeersch   

rijbewijs
motie van het Parlement
buitenlandse staatsburger
bilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-34/1 5-34/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/8/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/8/2010   Indiening Doc. 5-34/1 5-34/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
23/10/2013   Inschrijving op agenda
23/10/2013   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving