S. 5-326 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de rechten van kinderen en jongeren die in BelgiŽ in een ziekenhuis zijn opgenomen, meer bepaald in psychiatrische diensten (K-diensten)
Philippe Mahoux    Fatiha SaÔdi    Fabienne Winckel   

jongere
kinderbescherming
rechten van het kind
ziekenhuisopname
motie van het Parlement
rechten van de zieke
psychiatrische inrichting
psychiatrie
geestelijk gehandicapte
eerbiediging van het privť-leven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-326/1 5-326/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/10/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2010   Indiening Doc. 5-326/1 5-326/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/11/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving