S. 5-32 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, inzake de orde in de Senaat en op de tribunes
Anke Van dermeersch   

islam
afgevaardigde
parlementsvergadering
reglement van het parlement
verhouding kerk-staat
kledingstuk
godsdienst
religieus symbool

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-32/1 5-32/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 19/8/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/8/2010   Indiening Doc. 5-32/1 5-32/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
12/10/2010   Verzending naar Bureau
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving