S. 5-2889 Dossierfiche K. 53-3518

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het milieu
Regering E. Di Rupo I  

chemisch product
invoer (EU)
beperking van commercialisering
duurzame ontwikkeling
gezondheidsinspectie
strafsanctie
milieubescherming
beschermde soort
uitvoer (EU)
internationale handel
handelsnorm
verdelgingsmiddel
productienorm
toezicht op het milieu
administratieve sanctie
gevaarlijke stof
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3518/1 Wetsontwerp 3/4/2014
K. 53-3518/2 Amendement 22/4/2014
K. 53-3518/3 Verslag namens de commissie 23/4/2014
K. 53-3518/4 Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2014
K. 53-3518/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/4/2014
5-2889/1 5-2889/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 24/4/2014
5-2889/2 5-2889/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2014
5-2889/3 5-2889/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
3/4/2014   Indiening in Kamer
3/4/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [K1] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Indiening Doc. K. 53-3518/1
23/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3518/3
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 40-42
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 198, p. 74-75
Doc. K. 53-3518/5
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Fatiha SaÔdi
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2889/1 5-2889/1 (PDF)
24/4/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2889/3 5-2889/3 (PDF)
24/4/2014   Verzending naar commissie
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Fatiha SaÔdi
24/4/2014   Bespreking
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/4/2014   Aanneming zonder amendering
24/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/7/2014   Bekendmaking (56136-56138)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 25/4/2014 20 14/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 30/7/2014 , blz 56136-56138

Kruispuntbank van de wetgeving