S. 5-2884 Dossierfiche K. 53-3552

Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
Regering E. Di Rupo I  

beroep in de binnenscheepvaart
charteren
binnenvaart
strafsanctie
concurrentiebeperking
vervoerskosten
prijsvorming
goederenvervoer
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3552/1 Wetsontwerp 10/4/2014
5-2884/1 5-2884/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/4/2014
K. 53-3552/2 Tekst verbeterd door de commissie 23/4/2014
5-2884/3 5-2884/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/4/2014
K. 53-3552/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/4/2014   Indiening Doc. K. 53-3552/1
23/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Aanneming in commissie (verbeterd, zonder verslag)
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 45-46
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o10)
Integraal verslag nr. 198, p. 75-76
Doc. K. 53-3552/3
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Etienne Schouppe
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/4/2014   Overzending Doc. 5-2884/1 5-2884/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o9) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Etienne Schouppe
24/4/2014   Bespreking
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/4/2014   Aanneming zonder amendering
24/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 5-2884/3 5-2884/3 (PDF)
8/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
12/8/2014   Bekendmaking (58440)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2014 12/8/2014 , blz 58440

Kruispuntbank van de wetgeving