S. 5-2883 Dossierfiche K. 53-3491

Wetsontwerp betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
Regering E. Di Rupo I  

rechten van passagiers
reizigersvervoer
gebruiker van transportfaciliteiten
administratieve sanctie
vervoer per spoor
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3491/1 Wetsontwerp 27/3/2014
5-2883/1 5-2883/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
K. 53-3491/2 Verslag namens de commissie 23/4/2014
K. 53-3491/3 Tekst verbeterd door de commissie 23/4/2014
K. 53-3491/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/4/2014
5-2883/2 5-2883/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2014
5-2883/3 5-2883/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3491/1
22/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3491/2
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 42-45
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o10)
Integraal verslag nr. 198, p. 75
Doc. K. 53-3491/4
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
22/4/2014   Inschrijving op agenda
22/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bertin Mampaka Mankamba
22/4/2014   Inleidende uiteenzetting
22/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2883/1 5-2883/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o2) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2883/3 5-2883/3 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bertin Mampaka Mankamba
24/4/2014   Bespreking
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/4/2014   Aanneming zonder amendering
24/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
12/6/2014   Bekendmaking (44584-44589)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/4/2014, 23/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 20 13/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 12/6/2014 , blz 44584-44589

Kruispuntbank van de wetgeving