S. 5-2877 Dossierfiche K. 53-3484

Wetsontwerp houdende uitvoering van verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004
Regering E. Di Rupo I  

rechten van passagiers
bescherming van de consument
autobus
reizigersvervoer
veiligheid van het vervoer
administratieve sanctie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3484/1 Wetsontwerp 24/3/2014
K. 53-3484/2 Tekst verbeterd door de commissie 3/4/2014
5-2877/1 5-2877/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
K. 53-3484/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/4/2014
5-2877/2 5-2877/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2014
5-2877/3 5-2877/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3484/1
1/4/2014   Aanneming in commissie (verbeterd, zonder verslag)
22/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 197, p. 1-3
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o10)
Integraal verslag nr. 198, p. 52
Doc. K. 53-3484/3
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
27/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
22/4/2014   Inschrijving op agenda
22/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bertin Mampaka Mankamba
22/4/2014   Inleidende uiteenzetting
22/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2877/1 5-2877/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o3) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2877/3 5-2877/3 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bertin Mampaka Mankamba
24/4/2014   Bespreking
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/4/2014   Aanneming zonder amendering
24/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
9/7/2014   Bekendmaking (52136-52142)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014, 23/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/4/2014, 23/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 20 13/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2014 9/7/2014 , blz 52136-52142

Kruispuntbank van de wetgeving