S. 5-2876 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de integrale omzetting in nationale wetgeving van de Europese richtlijn van 4 november 2003 betreffende de organisatie van de arbeidstijd
Elke Sleurs   

nachtwerk
ploegendienst
wettige arbeidsduur
motie van het Parlement
rusttijd
werktijden
arbeidsduur
indeling van de werktijd
collectieve arbeidsovereenkomst
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2876/1 5-2876/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/4/2014   Indiening
24/4/2014   Inoverwegingneming
24/4/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/4/2014   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving