S. 5-2873 Dossierfiche K. 53-3499

Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
Regering E. Di Rupo I  

aanvullend pensioen
bijkomend voordeel
arbeidsrechtspraak
jurisdictiebevoegdheid
burgerlijke procedure
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3499/1 Wetsontwerp 28/3/2014
K. 53-3499/2 Verslag namens de commissie 7/4/2014
K. 53-3499/3 Tekst verbeterd door de commissie 7/4/2014
5-2873/1 5-2873/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/2014
K. 53-3499/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2873/2 5-2873/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2873/3 5-2873/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
28/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3499/1
3/4/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 195, p. 114
7/4/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3499/2
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 37-38
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 196, p. 65
Doc. K. 53-3499/4
22/4/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending Doc. 5-2873/1 5-2873/1 (PDF)
22/4/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): André du Bus de Warnaffe
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur
24/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 5-2873/3 5-2873/3 (PDF)
8/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/2014   Bekendmaking (42235-42236)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2014 2/6/2014 , blz 42235-42236

Kruispuntbank van de wetgeving