S. 5-2871 Dossierfiche K. 53-576

Wetsontwerp betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers
Servais Verherstraeten   Sonja Becq   Pieter De Crem   Bercy Slegers   BenoÓt Lutgen  

financiŽle planning
economische planning
politieke partijen
verkiezingsprogramma
landelijke verkiezing
financiŽle analyse
impactonderzoek
Rekenhof (BelgiŽ)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-576/1 Wetsvoorstel 17/11/2010
K. 53-576/2 Amendementen 19/2/2014
K. 53-576/3 Addendum 26/2/2014
K. 53-576/4 Addendum 24/3/2014
K. 53-576/5 Amendement 31/3/2014
K. 53-576/6 Amendementen 1/4/2014
K. 53-576/7 Verslag namens de commissie 14/4/2014
K. 53-576/8 Tekst aangenomen door de commissie 14/4/2014
K. 53-576/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2871/1 5-2871/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
5-2871/2 5-2871/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2014
5-2871/3 5-2871/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/11/2010   Indiening Doc. K. 53-576/1
25/11/2010   Inoverwegingneming
14/4/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-576/7
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 53-55
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o8)
Integraal verslag nr. 196, p. 69-70
Doc. K. 53-576/9
22/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2871/1 5-2871/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o3) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2871/3 5-2871/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/4/2014   Verzending naar commissie
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Mohamed Daif
24/4/2014   Bespreking
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
24/4/2014   Aanneming zonder amendering
24/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
22/7/2014   Bekendmaking (54830-54831)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 15 7/5/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 60 23/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2014 22/7/2014, blz 54830-54831