S. 5-2870 Dossierfiche K. 53-3476

Wetsontwerp betreffende de taalkaders voor sommige buitenlandse wetenschappelijke medewerkers bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale wetenschappelijke instellingen
Regering E. Di Rupo I  

buitenlandse staatsburger
onderzoeker
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
taalgebruik
wetenschappelijk beroep
migrerende werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3476/1 Wetsontwerp 20/3/2014
K. 53-3476/2 Verslag namens de commissie 10/4/2014
K. 53-3476/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2870/1 5-2870/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
5-2870/2 5-2870/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2870/3 5-2870/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3476/1
10/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3476/2
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 53
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-8/o1)
Integraal verslag nr. 196, p. 69
Doc. K. 53-3476/3
22/4/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2870/1 5-2870/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-4/o0) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2870/3 5-2870/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
13/6/2014   Bekendmaking (44876-44876)
1/7/2014   Erratum (48815)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 15 7/5/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 60 23/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/2014 13/6/2014 , blz 44876-44876
Errata
Op 1/7/2014 , blz 48815

Kruispuntbank van de wetgeving