S. 5-2869 Dossierfiche K. 53-3511

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie
Regering E. Di Rupo I  

vergoeding
misbruik van voorkennis
energienet
energievoorziening
vervoer per pijpleiding
veiligheidsnorm
bedrijfsongeval
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
energiedistributie
concessieovereenkomsten voor dienstverlening
elektrische energie
windenergie
energieprijs
elektrische industrie
aardgas
gasindustrie
CREG
toezicht op de markt
energietransport
energieopslag
Noordzee
civiele aansprakelijkheid
gasdistributie
energiebeleid
concurrentiebeperking
energie-industrie
elektriciteitsvoorziening
kernenergie
strafrechtelijke aansprakelijkheid
overheidsopdrachten
groothandel
offshore-installatie
publieke dienst
gedelegeerde wetgeving
nucleaire industrie
administratieve sanctie
nationale uitvoeringsmaatregel
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3511/1 Wetsontwerp 28/3/2014
K. 53-3511/2 Erratum 1/4/2014
K. 53-3511/4 Tekst verbeterd door de commissie 10/4/2014
K. 53-3511/3 Verslag namens de commissie 16/4/2014
K. 53-3511/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2869/1 5-2869/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
5-2869/2 5-2869/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2869/3 5-2869/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3511/1
16/4/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3511/3
22/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 48-52
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-0/o38)
Integraal verslag nr. 196, p. 68
Doc. K. 53-3511/5
22/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
22/4/2014   Inschrijving op agenda
22/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
22/4/2014   Inleidende uiteenzetting
22/4/2014   Bespreking
22/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2869/1 5-2869/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o23) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2869/3 5-2869/3 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o3)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
4/6/2014   Bekendmaking (42605-42623)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 20 13/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2014 4/6/2014 , blz 42605-42623

Kruispuntbank van de wetgeving