S. 5-2868 Dossierfiche K. 53-3477

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, wat de omzetting in het interne recht betreft van richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval
Regering E. Di Rupo I  

beheer van afvalstoffen
radioactief afval
milieubescherming
nucleaire brandstof
stralingsbrandstof
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3477/1 Wetsontwerp 20/3/2014
K. 53-3477/2 Amendementen 1/4/2014
K. 53-3477/3 Verslag namens de commissie 16/4/2014
K. 53-3477/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2868/1 5-2868/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
5-2868/2 5-2868/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2868/3 5-2868/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3477/1
16/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3477/3
22/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 47-48
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o9)
Integraal verslag nr. 196, p. 67-68
Doc. K. 53-3477/4
22/4/2014   Aanneming zonder amendering
28/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
22/4/2014   Inschrijving op agenda
22/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
22/4/2014   Inleidende uiteenzetting
22/4/2014   Bespreking
22/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2868/1 5-2868/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o6) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2868/3 5-2868/3 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o1)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
27/6/2014   Bekendmaking (48232-48237)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 20 13/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/6/2014 27/6/2014 , blz 48232-48237

Kruispuntbank van de wetgeving