S. 5-2867 Dossierfiche K. 53-3431

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
Regering E. Di Rupo I  

internationaal recht-intern recht
natuurramp
kernongeval
civiele aansprakelijkheid
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
kernenergie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3431/1 Wetsontwerp 10/3/2014
K. 53-3431/2 Amendementen 25/3/2014
K. 53-3431/3 Verslag namens de commissie 4/4/2014
K. 53-3431/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2867/1 5-2867/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
5-2867/2 5-2867/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2867/3 5-2867/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3431/1
4/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3431/3
22/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 46-47
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-8/o30)
Integraal verslag nr. 196, p. 67
Doc. K. 53-3431/4
22/4/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
22/4/2014   Inschrijving op agenda
22/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings
22/4/2014   Inleidende uiteenzetting
22/4/2014   Bespreking
22/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2867/1 5-2867/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-6/o17) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2867/3 5-2867/3 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o2)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
18/7/2014   Bekendmaking (54381-54385)
12/8/2014   Erratum (58616)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 20 13/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/6/2014 18/7/2014 , blz 54381-54385
Errata
Op 12/8/2014 , blz 58616

Kruispuntbank van de wetgeving