S. 5-2866 Dossierfiche K. 53-1071

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wat het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen betreft
Nahima Lanjri   Meryame Kitir   Catherine Fonck   Jean-Marc Delizée   Sonja Becq   Stefaan Vercamer  

onbetaald werk
buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
werkvergunning
vrijwilligerswerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1071/1 Wetsvoorstel 19/1/2011
K. 53-1071/2 Amendementen 1/4/2014
K. 53-1071/3 Addendum 1/4/2014
K. 53-1071/4 Verslag namens de commissie 8/4/2014
K. 53-1071/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/4/2014
K. 53-1071/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
K. 53-1071/7 Erratum 22/4/2014
5-2866/1 5-2866/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 23/4/2014
5-2866/2 5-2866/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2866/3 5-2866/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/1/2011   Indiening Doc. K. 53-1071/1
25/1/2011   Inoverwegingneming
8/4/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1071/4
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 43-46
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-0/o29)
Integraal verslag nr. 196, p. 66-67
Doc. K. 53-1071/6
22/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2866/1 5-2866/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o16) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2866/3 5-2866/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): André du Bus de Warnaffe
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
18/6/2014   Bekendmaking (45910-45911)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 15 7/5/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 60 23/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2014 18/6/2014 , blz 45910-45911

Kruispuntbank van de wetgeving