S. 5-2864 Dossierfiche K. 53-3466

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft
Regering E. Di Rupo I  

arbeidsveiligheid
gezondheid op het werk
Internationale Arbeidsorganisatie
dienstpersoneel
arbeidsvoorwaarden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3466/1 Wetsontwerp 19/3/2014
K. 53-3466/2 Verslag namens de commissie 3/4/2014
K. 53-3466/3 Tekst verbeterd door de commissie 3/4/2014
5-2864/1 5-2864/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/4/2014
K. 53-3466/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2864/2 5-2864/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2864/3 5-2864/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3466/1
3/4/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3466/2
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 38-39
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 196, p. 66
Doc. K. 53-3466/4
22/4/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2864/1 5-2864/1 (PDF)
22/4/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2864/3 5-2864/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
18/6/2014   Bekendmaking (45909)
29/4/2015   Erratum (23752)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 15 7/5/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2014 60 23/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 18/6/2014 , blz 45909
Errata
Op 29/4/2015 , blz 23752

Kruispuntbank van de wetgeving