S. 5-2862 Dossierfiche K. 53-3456

Wetsontwerp betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot
Regering E. Di Rupo I  

uitkering aan nabestaanden
seizoenarbeider
pensioenvoorwaarden
pensioenregeling
grensarbeider

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3456/1 Wetsontwerp 14/3/2014
K. 53-3456/2 Verslag namens de commissie 26/3/2014
K. 53-3456/3 Tekst verbeterd door de commissie 26/3/2014
5-2862/1 5-2862/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 22/4/2014
K. 53-3456/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2862/2 5-2862/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2862/3 5-2862/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3456/1
26/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3456/2
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 36-37
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 196, p. 64-65
Doc. K. 53-3456/4
22/4/2014   Aanneming zonder amendering
27/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
27/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2862/1 5-2862/1 (PDF)
22/4/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-1/o0) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2862/3 5-2862/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): André du Bus de Warnaffe
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2014   Bekendmaking (41660)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2014 20 12/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 28/5/2014 , blz 41660

Kruispuntbank van de wetgeving