S. 5-2861 Dossierfiche K. 53-3434

Wetsontwerp betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector
Regering E. Di Rupo I  

terugwerkende kracht van de wet
uitkering aan nabestaanden
Pensioendienst voor de overheidssector
ambtenaar
politie
loonpremie
militair personeel
hypotheek
afgevaardigde
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
overheidsapparaat
leerkracht
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
pensioenvoorwaarden
Skeyes
openbaar onderwijs
opleidingsstage
pensioenregeling
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
administratieve formaliteit
belastingadministratie
elektronische overheid
echtscheiding
deeltijdarbeid
diploma
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3434/1 Wetsontwerp 10/3/2014
K. 53-3434/2 Amendementen 25/3/2014
K. 53-3434/3 Verslag namens de commissie 1/4/2014
K. 53-3434/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/4/2014
5-2861/1 5-2861/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/4/2014
K. 53-3434/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 22/4/2014
K. 53-3434/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
K. 53-3434/7 Erratum 22/4/2014
5-2861/2 5-2861/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2861/3 5-2861/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3434/1
31/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3434/3
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 35-36 + p. 64
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-8/o1)
Integraal verslag nr. 196, p. 64
Doc. K. 53-3434/6
22/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2861/1 5-2861/1 (PDF)
22/4/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o6) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2861/3 5-2861/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť du Bus de Warnaffe
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/2014   Bekendmaking (42219-42234)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2014 20 12/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2014 2/6/2014 , blz 42219-42234

Kruispuntbank van de wetgeving