S. 5-2860 Dossierfiche K. 53-3497

Wetsontwerp betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen
Regering E. Di Rupo I  

beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
onderneming in onroerend goed
financieel toezicht
toegang tot het beroepsleven
onroerend eigendom
aandeel
financiŽle transactie
financiŽle controle

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3497/1 Wetsontwerp 27/3/2014
K. 53-3497/2 Amendementen 28/3/2014
K. 53-3497/3 Verslag namens de commissie 10/4/2014
K. 53-3497/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/4/2014
K. 53-3497/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2860/1 5-2860/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
5-2860/2 5-2860/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2860/3 5-2860/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3497/1
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/4/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3497/3
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 30
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-0/o38)
Integraal verslag nr. 196, p. 63
Doc. K. 53-3497/5
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
2/4/2014   Inleidende uiteenzetting
2/4/2014   Bespreking
22/4/2014   Einde behandeling
3/4/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
3/4/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2860/1 5-2860/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o21) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2860/3 5-2860/3 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o3)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/2014   Bekendmaking (48469-48500)
26/5/2015   Erratum (29667)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 2/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 20 13/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2014 30/6/2014 , blz 48469-48500
Errata
Op 26/5/2015 , blz 29667

Kruispuntbank van de wetgeving