S. 5-2859 Dossierfiche K. 53-3490

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de taxshelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk
Regering E. Di Rupo I  

fiscale stimulans
filmproductie
audiovisuele productie
belastingaftrek
filmindustrie
vennootschapsbelasting
fiscale controle

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3490/1 Wetsontwerp 27/3/2014
K. 53-3490/2 Amendementen 31/3/2014
K. 53-3490/3 Verslag namens de commissie 10/4/2014
K. 53-3490/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2859/1 5-2859/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
5-2859/2 5-2859/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2859/3 5-2859/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3490/1
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3490/3
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 22-29
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 196, p. 62-63
Doc. K. 53-3490/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Ahmed Laaouej
2/4/2014   Inleidende uiteenzetting
2/4/2014   Bespreking
22/4/2014   Einde behandeling
3/4/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
3/4/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2859/1 5-2859/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2859/3 5-2859/3 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Ahmed Laaouej
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
27/5/2014   Bekendmaking (41304-41310)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 2/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 20 13/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2014 27/5/2014 , blz 41304-41310

Kruispuntbank van de wetgeving