S. 5-2852 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, voor wat betreft overuren gepresteerd door voltijds vast tewerkgesteld personeel in de horeca
Dirk Claes    Sabine de Bethune   

horecabedrijf
sociale bijdrage
personeel
flexibiliteit van de arbeid
overuur
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2852/1 5-2852/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/4/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/4/2014   Indiening Doc. 5-2852/1 5-2852/1 (PDF)
24/4/2014   Inoverwegingneming
24/4/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/4/2014   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving