S. 5-2851 Dossierfiche                  

Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (II)
Regering E. Di Rupo I  

bankrecht
beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
filiaal
Financial Services and Markets Authority
bankcontrole
beginsel van wederzijdse erkenning
liquidatie van een onderneming
kredietinstelling
bankactiviteit
financieel toezicht
holding
vrij verrichten van diensten
toegang tot het beroepsleven
bankdeposito
bedrijfsbeheer
recht van vestiging
nationale uitvoeringsmaatregel
financiŽle controle
financiŽle solvabiliteit
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2851/1 5-2851/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/4/2014
5-2851/2 5-2851/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2851/3 5-2851/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/2/2014   Indiening
31/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3406/5
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 46-76 + 125-129
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-45/o1)
Integraal verslag nr. 195, p. 129-130
3/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending Doc. 5-2851/1 5-2851/1 (PDF)
4/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-10/o12) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o2)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 5-2851/3 5-2851/3 (PDF)
25/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2014   Bekendmaking (36794-36945)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2014 7/5/2014 , blz 36794-36945

Kruispuntbank van de wetgeving