S. 5-2848 Dossierfiche K. 53-3520

Wetsontwerp houdende wijziging en coŲrdinatie van diverse wetten inzake Justitie (II)
Carina Van Cauter   Sonja Becq   Christian Brotcorne   Philippe Goffin   Renaat Landuyt   Manuella Senecaut  

burgerlijke rechtspraak
magistraat
rechtspraak voor minderjarigen
Gegevensbeschermingsautoriteit
rechtsstelsel
erfenis
burgerlijk recht
jurisdictiebevoegdheid
rechtsvordering
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde
tuchtprocedure
Phenix
opschorting van de straf
elektronische overheid
judiciŽle hervorming
rechtsbevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3520/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2848/1 5-2848/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/4/2014   Splitsing Doc. K. 53-3356/5
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 91-95
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-26/o20)
Integraal verslag nr. 195, p. 132
Doc. K. 53-3520/1
3/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2848/1 5-2848/1 (PDF)
23/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
19/5/2014   Bekendmaking (39863-39867)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 15 22/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2014 19/5/2014, blz 39863-39867