S. 5-2847 Dossierfiche K. 53-3356

Wetsontwerp houdende wijziging en coŲrdinatie van diverse wetten inzake Justitie (I)
Carina Van Cauter   Sonja Becq   Christian Brotcorne   Philippe Goffin   Renaat Landuyt   Manuella Senecaut  

magistraat
gezinsuitkering
burgerlijke rechtsvordering
kinderbescherming
gerechtsdeurwaarder
rechtsstelsel
burgerlijk recht
jurisdictiebevoegdheid
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde
tuchtprocedure
tweetaligheid
adoptie
alimentatieplicht
hoederecht
echtscheiding
judiciŽle hervorming
rechtsbevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3356/1 Wetsvoorstel 12/2/2014
K. 53-3356/2 Amendementen 18/3/2014
K. 53-3356/3 Amendementen 25/3/2014
K. 53-3356/4 Advies van de Raad van State 25/3/2014
K. 53-3356/5 Verslag namens de commissie 2/4/2014
K. 53-3356/6 Tekst aangenomen door de commissie 2/4/2014
K. 53-3356/7 Tekst aangenomen door de commissie 3/4/2014
K. 53-3356/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2847/1 5-2847/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/4/2014
5-2847/2 5-2847/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2847/3 5-2847/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3356/1
13/2/2014   Inoverwegingneming
13/2/2014   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 186, p. 57
14/2/2014   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 187bijlage, 20/02/2014, p. 7
25/3/2014   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-3356/4
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
2/4/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3356/5
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 91-96
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-34/o11)
Integraal verslag nr. 195, p. 132-133
Doc. K. 53-3356/8
  Commissie: Justitie
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Niet behandeld
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
2/4/2014   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
4/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending Doc. 5-2847/1 5-2847/1 (PDF)
4/4/2014   Verzending naar commissie: Justitie
17/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-12/o10) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
4/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 5-2847/3 5-2847/3 (PDF)
8/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
14/5/2014   Bekendmaking (39086-39106)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 2/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2014 14/5/2014 , blz 39086-39106

Kruispuntbank van de wetgeving