S. 5-2845 Dossierfiche K. 53-3522

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ
Regering E. Di Rupo I  

financiŽle voorschriften
centrale bank
Europese Centrale Bank
bankcontrole
financiŽle controle
kredietinstelling
financiŽle interventie
liquiditeit
geldmarkt
nationale uitvoeringsmaatregel
interventiebeleid
verhouding land-regio
economische stabilisatie
toezicht op de markt
rechtsmiddel
financieel toezicht
financiŽle stabiliteit
financieel risico

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3522/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2845/1 5-2845/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/4/2014
5-2845/2 5-2845/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2845/3 5-2845/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 23/4/2014
5-2845/4 5-2845/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
1/4/2014   Splitsing
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 46-78
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-10/o11)
Integraal verslag nr. 195, p. 131-132
Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. K. 53-3522/1
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending Doc. 5-2845/1 5-2845/1 (PDF)
4/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-4/o18) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o3)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 5-2845/4 5-2845/4 (PDF)
7/5/2014   Bekendmaking (36992)
8/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
21/5/2014   Erratum (40336-40337)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2014 7/5/2014 , blz 36992
Errata
Op 21/5/2014 , blz 40336-40337

Kruispuntbank van de wetgeving