S. 5-2844 Dossierfiche K. 53-3414

Wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van BelgiŽ in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiŽle stelsel
Regering E. Di Rupo I  

economische stabilisatie
interventiebeleid
centrale bank
bankcontrole
kredietinstelling
geldmarkt
parlementair toezicht
financiŽle controle
verhouding land-regio
nationale uitvoeringsmaatregel
financiŽle voorschriften
financiŽle interventie
liquiditeit
Europese Centrale Bank
verzamelen van gegevens
financieel toezicht
financiŽle stabiliteit
financieel risico

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3414/1 Wetsontwerp 3/3/2014
K. 53-3414/2 Verslag namens de commissie 1/4/2014
K. 53-3414/3 Tekst aangenomen door de commissie 1/4/2014
K. 53-3414/4 Tekst aangenomen door de commissie 1/4/2014
K. 53-3414/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2844/1 5-2844/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3414/1
13/3/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 189, p. 136
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/4/2014   Aanneming in commissie (verbeterd en gesplitst + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3406/5
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 46-78
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-36/o10)
Integraal verslag nr. 195, p. 131
Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. K. 53-3414/5
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Bespreking
4/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2844/1 5-2844/1 (PDF)
10/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2014   Bekendmaking (36986-36991)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2014, 2/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 5 9/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 9/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2014 7/5/2014 , blz 36986-36991

Kruispuntbank van de wetgeving