S. 5-2843 Dossierfiche K. 53-3521

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake financiŽn met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
Regering E. Di Rupo I  

landbouwindustrie
speculatiekapitaal
bankrecht
beleggingsmaatschappij
regelgevingsbeleid
financiŽle voorschriften
terrorisme
Financial Services and Markets Authority
bankcontrole
dwangsom
rechtsmiddel
wetgeving
kapitaalbeweging
financieel instrument
verzekeringsrecht
bankdeposito
voedingsproduct
financiŽle transactie
vennootschapsrecht
administratieve rechtspraak
geldmarkt
openbare veiligheid
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
nationale uitvoeringsmaatregel
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3521/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2843/1 5-2843/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/4/2014
5-2843/2 5-2843/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2843/3 5-2843/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
1/4/2014   Splitsing
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 46-77
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-10/o11)
Integraal verslag nr. 195, p. 130-131
Doc. K. 53-3521/1
3/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending Doc. 5-2843/1 5-2843/1 (PDF)
4/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-4/o18) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o3)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 5-2843/3 5-2843/3 (PDF)
27/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
3/7/2014   Bekendmaking (51132-51133)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/2014 3/7/2014 , blz 51132-51133

Kruispuntbank van de wetgeving