S. 5-2842 Dossierfiche K. 53-3413

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering E. Di Rupo I  

landbouwindustrie
arrest van het Hof (EU)
speculatiekapitaal
bankrecht
beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
terrorisme
Financial Services and Markets Authority
bankcontrole
dwangsom
hedgefonds
belasting op inkomsten uit kapitaal
kapitaalbeweging
financieel instrument
verzekeringsrecht
bankdeposito
belasting van natuurlijke personen
voedingsproduct
financiŽle transactie
programmawet
vennootschapsrecht
administratieve rechtspraak
geldmarkt
openbare veiligheid
nationale uitvoeringsmaatregel
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3413/1 Wetsontwerp 3/3/2014
K. 53-3413/2 Amendementen 11/3/2014
K. 53-3413/3 Amendementen 21/3/2014
K. 53-3413/4 Verslag namens de commissie 1/4/2014
K. 53-3413/5 Tekst aangenomen door de commissie 1/4/2014
K. 53-3413/6 Tekst aangenomen door de commissie 1/4/2014
K. 53-3413/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2842/1 5-2842/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3413/1
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd en gesplitst) Doc. K. 53-3406/5
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 46-77
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-10/o36)
Integraal verslag nr. 195, p. 130
Doc. K. 53-3413/7
3/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Bespreking
4/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2842/1 5-2842/1 (PDF)
10/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2014   Bekendmaking (36946-36986)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2014, 2/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 5 9/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 9/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2014 7/5/2014 , blz 36946-36986

Kruispuntbank van de wetgeving