S. 5-2841 Dossierfiche K. 53-3406

Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen
Regering E. Di Rupo I  

bankrecht
beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
filiaal
Financial Services and Markets Authority
bankcontrole
bank
beginsel van wederzijdse erkenning
liquidatie van een onderneming
kredietinstelling
bankactiviteit
financieel toezicht
holding
vrij verrichten van diensten
toegang tot het beroepsleven
bankdeposito
bedrijfsbeheer
recht van vestiging
nationale uitvoeringsmaatregel
financiŽle controle
financiŽle solvabiliteit
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3406/1 Wetsontwerp 26/2/2014
K. 53-3406/2 Wetsontwerp 26/2/2014
K. 53-3406/3 Amendementen 19/3/2014
K. 53-3406/4 Amendementen 21/3/2014
K. 53-3406/5 Verslag namens de commissie 31/3/2014
K. 53-3406/6 Tekst aangenomen door de commissie 31/3/2014
K. 53-3406/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2841/1 5-2841/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3406/1
13/3/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 189, p. 135-136
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3406/5
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 46-76 + 125-129
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-45/o1)
Integraal verslag nr. 195, p. 129-130
Doc. K. 53-3406/7
3/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Etienne Schouppe
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Bespreking
4/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2841/1 5-2841/1 (PDF)
10/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2014   Bekendmaking (36794-36945)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2014, 2/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 5 9/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 9/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2014 7/5/2014 , blz 36794-36945

Kruispuntbank van de wetgeving