S. 5-2840 Dossierfiche K. 53-3420

Wetsontwerp tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn en houdende verscheidene andere wetswijzigingen
Regering E. Di Rupo I  

ministerie
terminologie
belastingadministratie
overdrachtsbelasting
administratieve hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3420/1 Wetsontwerp 4/3/2014
K. 53-3420/2 Amendementen 17/3/2014
K. 53-3420/3 Verslag namens de commissie 25/3/2014
K. 53-3420/4 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2014
K. 53-3420/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2840/1 5-2840/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3420/1
26/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3420/3
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 45-46
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-0/o35)
Integraal verslag nr. 195, p. 125
Doc. K. 53-3420/5
3/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Leona DetiŤge, Richard Miller
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Bespreking
4/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2840/1 5-2840/1 (PDF)
10/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2014   Bekendmaking (39621-39631)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2014, 2/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 5 9/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 9/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2014 16/5/2014 , blz 39621-39631

Kruispuntbank van de wetgeving