S. 5-2839 Dossierfiche K. 53-3457

Wetsontwerp tot wijziging de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de procedure van offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie en de financiering van maatregelen betreffende de productie van elektriciteit en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen
Regering E. Di Rupo I  

energienet
elektrische energie
windenergie
energieprijs
energieproductie
rijksbegroting
raad van ministers
zekerheid van voorziening
kernenergie
offshore-installatie
begrotingsfonds
kerncentrale
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3457/1 Wetsontwerp 18/3/2014
K. 53-3457/2 Amendementen 25/3/2014
K. 53-3457/3 Verslag namens de commissie 1/4/2014
K. 53-3457/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2839/1 5-2839/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3457/1
1/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3457/3
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 100-101
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-0/o46)
Integraal verslag nr. 195, p. 124-125
Doc. K. 53-3457/4
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2839/1 5-2839/1 (PDF)
23/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/2014   Bekendmaking (42250-42252)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 15 22/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 2/6/2014 , blz 42250-42252

Kruispuntbank van de wetgeving