S. 5-2838 Dossierfiche K. 53-3401

Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
Olivier Henry   Carl Devlies   Benoît Drèze   Karin Temmerman   Damien Thiéry   Luk Van Biesen  

energie-efficiëntie
zwartwerk
energiebesparing
overheidscontract
dienstverleningscontract
buitenlandse staatsburger
overheidsopdracht voor werken
illegale migratie
illegale werknemer
werkgever
overheidsopdracht voor leveringen
overheidsopdrachten
energieverbruik
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3401/1 Wetsvoorstel 25/2/2014
K. 53-3401/2 Amendementen 19/3/2014
K. 53-3401/3 Verslag namens de commissie 27/3/2014
K. 53-3401/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/2014
K. 53-3401/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2838/1 5-2838/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 23/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3401/1
27/2/2014   Inoverwegingneming
27/2/2014   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 188, p. 104
27/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3401/3
2/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 11-14
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-0/o46)
Integraal verslag nr. 195, p. 122-123
Doc. K. 53-3401/5
3/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2838/1 5-2838/1 (PDF)
23/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2014   Bekendmaking (41617-41619)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/4/2014, 3/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 15 22/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 28/5/2014 , blz 41617-41619

Kruispuntbank van de wetgeving