S. 5-2836 Dossierfiche K. 53-3474

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen en de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ
Regering E. Di Rupo I  

vervoer over zee
bestrijding van de verontreiniging
marien milieu
gerechtelijke vervolging
verontreiniging door schepen
strafsanctie
milieubescherming
gerechtelijke politie
vervuiling van de zee
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3474/1 Wetsontwerp 20/3/2014
K. 53-3474/2 Verslag namens de commissie 31/3/2014
K. 53-3474/3 Tekst verbeterd door de commissie 31/3/2014
K. 53-3474/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2836/1 5-2836/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3474/1
31/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3474/2
1/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 23-24
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 122
Doc. K. 53-3474/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
1/4/2014   Inleidende uiteenzetting
1/4/2014   Bespreking
4/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2836/1 5-2836/1 (PDF)
23/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
25/8/2014   Bekendmaking (63736-63737)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/4/2014, 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 1/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 15 22/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2014 25/8/2014 , blz 63736-63737

Kruispuntbank van de wetgeving