S. 5-2835 Dossierfiche K. 53-3283

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat
Regering E. Di Rupo I  

overheidsboekhouding
boekhoudsysteem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3283/1 Wetsontwerp 10/1/2014
K. 53-3283/2 Amendement 22/1/2014
K. 53-3283/3 Verslag namens de commissie 31/1/2014
K. 53-3283/4 Tekst aangenomen door de commissie 31/1/2014
K. 53-3283/5 Advies van het Rekenhof 12/2/2014
K. 53-3283/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2835/1 5-2835/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3283/1
31/1/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3283/3
12/2/2014   Ontvangst extern advies: Rekenhof Doc. K. 53-3283/5
2/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 9-11
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-37/o9)
Integraal verslag nr. 195, p. 121
Doc. K. 53-3283/6
3/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2835/1 5-2835/1 (PDF)
23/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2014   Bekendmaking (45504-45506)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/4/2014, 3/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 15 22/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2014 17/6/2014 , blz 45504-45506

Kruispuntbank van de wetgeving