S. 5-2834 Dossierfiche K. 53-3390

Wetsontwerp tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006
Regering E. Di Rupo I  

arbeidsveiligheid
zeevaart
varend en vliegend personeel
koopvaardijvloot
arbeidsvoorwaarden
arbeidsinspectie
Internationale Arbeidsconferentie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3390/1 Wetsontwerp 20/2/2014
K. 53-3390/2 Verslag namens de commissie 24/3/2014
K. 53-3390/3 Tekst verbeterd door de commissie 24/3/2014
K. 53-3390/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2834/1 5-2834/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3390/1
24/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3390/2
2/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 22-23
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 120-121
Doc. K. 53-3390/4
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2834/1 5-2834/1 (PDF)
23/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
11/7/2014   Bekendmaking (53176-53189)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/4/2014, 3/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 15 22/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/2014 11/7/2014 , blz 53176-53189

Kruispuntbank van de wetgeving