S. 5-2833 Dossierfiche K. 53-3439

Wetsontwerp betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat
Regering E. Di Rupo I  

mantelzorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3439/1 Wetsontwerp 12/3/2014
K. 53-3439/2 Verslag namens de commissie 25/3/2014
K. 53-3439/3 Tekst verbeterd door de commissie 25/3/2014
K. 53-3439/4 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 2/4/2014
K. 53-3439/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2833/1 5-2833/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3439/1
25/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3439/2
2/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 16-22
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 119-120
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-0/o27)
Integraal verslag nr. 195, p. 120
Doc. K. 53-3439/5
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2833/1 5-2833/1 (PDF)
23/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2014   Bekendmaking (43570-43571)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/4/2014, 3/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 15 22/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2014 6/6/2014 , blz 43570-43571

Kruispuntbank van de wetgeving