S. 5-2832 Dossierfiche K. 53-3469

Wetsontwerp tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet (I) van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft
Carina Van Cauter   Laurence Meire   Karin Temmerman   Christian Brotcorne   Nahima Lanjri  

voogdijschap
kind
minderjarigheid
asielzoeker
verblijfsrecht
politiek asiel
EU-onderdaan
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3469/1 Wetsvoorstel 20/3/2014
K. 53-3469/2 Addendum 25/3/2014
K. 53-3469/4 Tekst verbeterd door de commissie 26/3/2014
K. 53-3469/3 Verslag namens de commissie 28/3/2014
K. 53-3469/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2832/1 5-2832/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3469/1
20/3/2014   Inoverwegingneming
20/3/2014   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 191, p. 109-110
28/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3469/3
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 99-100
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o8)
Integraal verslag nr. 195, p. 119
Doc. K. 53-3469/5
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2832/1 5-2832/1 (PDF)
23/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
21/11/2014   Bekendmaking (91394-91395)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 15 22/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2014 21/11/2014 , blz 91394-91395

Kruispuntbank van de wetgeving