S. 5-2819 Dossierfiche K. 53-3359

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid
Regering E. Di Rupo I  

werkverandering
aanvullend pensioen
sociale rechten
verdeling van de bevoegdheden
horecabedrijf
invaliditeitsverzekering
zwangerschapsverlof
sociale bijdrage
gezinsuitkering
bescherming van moeder en kind
arbeidsongevallenverzekering
sociale zekerheid
organisatie zonder winstoogmerk
laag loon
arbeidsrechtspraak
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
staking
politie
informatiesysteem voor bedrijfsbeheer
ploegendienst
verhouding land-regio
wettige arbeidsduur
eerste hulp
onbetaald werk
ziekteverzekering
sociale uitkering
zelfstandig beroep
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
vennoot
maatschappelijke positie
informatieverwerking
rechtsmiddel
mobiliteit van arbeidskrachten
burgerbescherming
herintreding
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
personeel op contractbasis
gemeentepolitie
vormingsverlof
brandbestrijding
bevoegdheidsoverdracht
pensioenvoorwaarden
werkloosheidsverzekering
sociale begroting
Nationale Arbeidsraad
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
gedetacheerd werknemer
informatica
gewestvorming
vervroegd pensioen
pensioenregeling
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
uitzendbureau
programmawet
werkgelegenheidsbevordering
haveninstallatie
deeltijdarbeid
ziekentransport
lock-out
Fonds voor Arbeidsongevallen
betaalde vakantie
arbeidsongeschiktheid
bedrijfsbeheerssysteem
vrijwilligerswerk
werkloosheidsbestrijding
institutionele hervorming
toepassing van informatica
nationale uitvoeringsmaatregel
beroepsziekte
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3359/1 Wetsontwerp 13/2/2014
K. 53-3359/2 Amendement 24/2/2014
K. 53-3359/3 Amendementen ingediend in de commissie 25/2/2014
K. 53-3359/4 Amendementen ingediend in de commissie 25/2/2014
K. 53-3359/5 Amendementen 26/2/2014
K. 53-3359/6 Verslag namens de commissie 6/3/2014
K. 53-3359/7 Verslag namens de commissie 10/3/2014
K. 53-3359/8 Tekst aangenomen door de commissies 12/3/2014
K. 53-3359/9 Amendementen ingediend in de commissie 18/3/2014
K. 53-3359/10 Aanvullend verslag namens de commissie 25/3/2014
K. 53-3359/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2819/1 5-2819/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
13/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3359/1
12/3/2014   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-3359/8
13/3/2014   Terugzending naar de commissie
Integraal verslag nr. 189, p. 6
25/3/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3359/10
27/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 70-86 + p. 117-119
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-10/o35)
Integraal verslag nr. 193, p. 119-120
Doc. K. 53-3359/11
27/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2819/1 5-2819/1 (PDF)
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2014   Bekendmaking (43548-43563)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2014 5 2/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 29/3/2014 0 2/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2014 6/6/2014 , blz 43548-43563

Kruispuntbank van de wetgeving