S. 5-2818 Dossierfiche K. 53-3430

Wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten
Regering E. Di Rupo I  

financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
handelsrecht
kredietinstelling
rechtsmiddel
Handelswetboek
consumptief krediet
krediet op onroerende goederen
wetboek
administratieve rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3430/1 Wetsontwerp 10/3/2014
K. 53-3430/3 Verslag namens de commissie 26/3/2014
K. 53-3430/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2818/1 5-2818/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/3/2014
5-2818/2 5-2818/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
5-2818/3 5-2818/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3430/1
13/3/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 189, p. 136
19/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3429/4
27/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 59-61
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-0/o34)
Integraal verslag nr. 193, p. 117
Doc. K. 53-3430/2
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe, Ahmed Laaouej
19/3/2014   Inleidende uiteenzetting
19/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Bespreking
28/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2014   Inschrijving op agenda
28/3/2014   Overzending Doc. 5-2818/1 5-2818/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o2) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2818/3 5-2818/3 (PDF)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
28/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe, Ahmed Laaouej
1/4/2014   Bespreking
1/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
1/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Lezing van het verslag
3/4/2014   Goedkeuring verslag
eenparig (9 stemmen)
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2014   Bekendmaking (41684-41685)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/3/2014, 25/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/4/2014, 3/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2014 28/5/2014 , blz 41684-41685

Kruispuntbank van de wetgeving