S. 5-2817 Dossierfiche K. 53-3429

Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen
Regering E. Di Rupo I  

betaling binnen de EU
sociale rechten
universele dienst
financiŽle voorschriften
elektronisch betaalmiddel
valuta
elektronische bankhandeling
Financial Services and Markets Authority
bank
handelsrecht
bescherming van de consument
overschrijving
kredietinstelling
kapitaaloverdracht
bankactiviteit
Handelswetboek
vrij verrichten van diensten
handelsregelingen
consumptief krediet
betalingstermijn
krediet op onroerende goederen
schuldenlast
wetboek
financiŽle diensten
reclame
consumentenvoorlichting
bankkosten
bankdeposito
straathandel
financiŽle dienst van de post
financiŽle transactie
gratis diensten
betaling
nationale uitvoeringsmaatregel
harmonisatie van de wetgevingen
financiŽle solvabiliteit
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3429/1 Wetsontwerp 10/3/2014
K. 53-3429/2 Amendement 11/3/2014
K. 53-3429/3 Amendementen 18/3/2014
K. 53-3429/4 Verslag namens de commissie 26/3/2014
K. 53-3429/5 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2014
K. 53-3429/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2817/1 5-2817/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/3/2014
5-2817/2 5-2817/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
5-2817/3 5-2817/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3429/1
19/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3429/4
27/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 59-61
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-0/o34)
Integraal verslag nr. 193, p. 116-117
Doc. K. 53-3429/6
27/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe, Ahmed Laaouej
19/3/2014   Inleidende uiteenzetting
19/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Bespreking
28/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2014   Inschrijving op agenda
28/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2817/1 5-2817/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o10) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2817/3 5-2817/3 (PDF)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
28/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe, Ahmed Laaouej
1/4/2014   Bespreking
1/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
1/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Lezing van het verslag
3/4/2014   Goedkeuring verslag
eenparig (9 stemmen)
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2014   Bekendmaking (41686-41798)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/3/2014, 25/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/4/2014, 3/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2014 5 2/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 29/3/2014 20 17/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2014 28/5/2014 , blz 41686-41798

Kruispuntbank van de wetgeving